Новини

Проект "Прегърни ме"

На 10 декември-Международния ден за правата на човека проведохме финалната среща по проекта ни "Прегърни ме", финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа #eyfcoe , целящ превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола. На срещата представихме резултатите от проекта и наградихме училищата партньори( СУ "Васил Левски", СУ "Христо Проданов", ПГ "Ген. Владимир Заимов", ПГ по ЖПН "Христо Смирненски", ПГ" Тодор Влайков" , ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" и ОУ "райно Попович"). Наградихме и отличените в конкурса за есе и рисунка по проекта - Веси Йорданова(есе) , Мелвин Ибишева (рисунка) и Християна Иванова(рисунка)- всички от ПГ "Тодор Влайков"-Клисура.
Тhe English version:
On 10th December- International Human Rights Day we organised the final meeting under our EYF supported pilot activity "HUG ME" aiming at prevention of domestic and gender-based violence. During the meeting we presented the project outcomes and awarded the partnering schools("Vasil Levski" , "Hristo Prodanov" , "Gen. Vladimir Zaimov" , "Hristo Smirnenski" , "Todor Vlaykov"q "Bratya Evlogii and Hriosto Georgievi" High schools and the "Raino Popovich" Secondary School) and the winners in the essay and drawings competition - Vesi Yordanova( essay), Melvin Ibisheva (drawing) and Hristiyana Ivanova (drawing)-all from "Todor Vlaykov" High School in Klisoura.

Проект "Влез ми в положението-2"

По проекта ни "Влез ми в положението", финансиран от Българския фонд за жените отново посетихме Центъра за бежанци в Харманли,с цел да овластим жените-бежанки като им предоставим полезна информация за пребиваването им в България. Изнесохме и здравна беседа за децата с раздаване на пасти и четки за зъби, а по повод Международния ден на толерантността показахме на децата и презентацията ни за децата по света, за да научат, че децата в различните страни може и да изглеждат различно, но всички те са деца и обичат да играят и да бъдат обичани.Благодарим и на Народно читалище "Дружба" в Харманли, където направихме и изнесена беседа за бежанците на свободен режим.За жените-бежанки на свободен режим е изключително необходимо да получат информация за организации, работещи за бежанците в България, информация за автогари и ЖП гари, за образователната система у нас, за сайтове за пазаруване, тъй като пристигайки в една нова за тях страна, те трудно се ориентират. От разговора ни с жените и децата научихме, че на тях България им харесва- всички деца посещават училище в Харманли и допълнително Афганистанското училище в центъра, основано от Салеха Наими, която ни гостува и в Карлово. Някой от тях говореха много добре български език. Повечето жени работят в различни фабрики в града.

Project "HUG ME- Human rights education for better Understanding Gender and gender-based violence"

Стартирахме обучението по проекта ни "Прегърни ме!", който реализираме с подкрепата на #eyfcoe Европейската младежка фондация към Съвета на Eвропа,целящ сензитиране на младежите по темата за правата на човека и превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола. В първия ден младежите и педагогическите съветници от 7-те училища-партньори от Карлово, Сопот и Клисура се запознаха, навлезнаха в темата с интерактивни занимания и организираха флашмоб на центъра на гр. Хисаря, приканвайки хората да се обичат, прегръщат и уважават, да зачитат правата на другия и да не толерират насилие. Представители на местната полиция им разказаха как реагират на сигнали за домашно насилие, какви са правомощията на полицията. Жителите и гостите на града приеха инициативата много добре и се съгласяваха да се снимат в сърцето на кампанията ни, за да подкрепят каузата. Много от тях споделяха лични истории, как наистина е по-добре да се живее в мир, любов и разбирателство, а не с насилие да се налага надмощие в семейството. Вечерната програма също бе тематична за стереотипите по пол в различните професии с отборни игри, забава и сплотяване на групата. The English version: On the 1st November 2018 we started the training under our pilot activity project "HUG ME-Human rights educatioin for better Understanding Gender and gender-based violence!" supported by the #eyfcoe European Youth Foundation of the Council of Europe aiming at sensitizing young people on the topic of human rights, prevention of gender-based and domestic violence. On the fisrt day of the training the young people and the pedagogical consultants from the 7 partnering schools from Karlovo, Sopot and Klisoura stepped into the project topic via interactive activities and organised a flashmob on the main square of Hisarya inviting passer-bys to love, hug and respect one another and be intolerant to any forms of violence. Local police officers told the group how they react at signals for domestic violence and what measures they can take to help the victims. The citizens and guests of Hisarya really liked the initiative and agreed to take a picture in the heart of our campaign stating their support to our cause.Many of them shared personal stories, telling the young people that it is really much better to live in peace, love and mutual understanding rather than imposing superiority via violence in the family. The evening programme was also thematic with games about gender stereotypes in different occupations.

Приключи проекта ни "Загрижени младежи" по програма "Европейска доброволческа служба"

Приключи проекта ни "Загрижени младежи", по който организацията ни посрещна двама румънски доброволеца за периода юли-септември 2017г., които помагаха в дейността на младежки информационен център-Карлово и работиха с децата от лятното училище към Социален център "По-добре заедно". Проектът е по програма "Еразъм+", КД 1- Европейска доброволческа служба.Доброволките Андра Ана-Мария и Карла Никулау играеха с децата от лятното училище, учеха ги на английски за деца, подготвиха посрещането на 120-те доброволеца от френския корпус за солидарност "Еurop'Raid 2017", разпределиха дарението за училищата, направиха представяне на Румъния пред местни младежи, представяйки Румъния и на базара на общностите, популяризираха Европейската доброволческа служба, както и помогнаха при изграждането на "Якото място" в Карлово. Желаем им успех в бъдещите начинания и да са все така загрижени и активно включващи се в младежки и обществени инициативи.

Първа среща по проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"

На 28 април 2017г. проведохме първата работна среща с представители на седемте училища от Общините Карлово и Сопот, които ни партнират в проекта "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство". На срещата запознахме представителите на училищата с времевия график на основните дейности по проекта и техните ангажименти.На всички партниращи училища

СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“, ПГ „ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ПГ „Владимир Заимов“, ПГИ „Тодор Влайков“, ОУ „Райно Попович“

раздадохме анкета за тормоза в училище, която да направят сред учители и ученици в  и планирахме обучението по проекта за трима младежи от училище и един преподавател, планирано за 12-15 май 2017г. в гр. Хисаря.

 

Проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"

От днес/01.04.2017г./ започваме изпълнение на новия ни проект "SWITCH OFF aggression and hate speech, SWITCH ON tolerance and mutual understanding"(ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата и ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"), финансиран от Европейската младежка фондация. В проекта ще бъдат включени всички 7 училища на територията на Карлово и Сопот и заедно ще работим за намаляване агресията и езика на омразата сред учениците.

Финална кръгла маса по проект "М&Ms=момичета и момчета с равни шансове"

Проектът ни "М&Ms=момичета и момчета с равни шансове", финансиран от Българския фонд за жените, приключи с кръгла маса на 17.03.2017г. на тема "Равни ли са шансовете на жените и мъжете в съвременното общество?". На кръглата маса присъстваха жени на ръководни постове от Община Карлово, общински съветници, жени-кметове на населени места в Община Карлово, социални и младежки работници и младежите от Клуба по равнопоставеност на половете. Отправихме покана към всички жени общински съветници, четирите жени кметове на населени места в Община Карлово, жени кандидат-депутати. Благодарим на отзовалите се и взели активно участие в дискусията, давайки съвети на младежите за личностното им и професионално развитие. Сред участниците бяха г-жа Анастасия Чолакова- зам. председател на ОбС-Карлово и председател на дружеството на каракачаните, общинските съветници д-р Стоянка Трифонова, Веска Ненчева, Генка Тодорова-кмет на Клисура, Катя Мачева- началник отдел "Младежки дейности", Вера Цанкова-директор на УЦ "Интелект" и зам.председател на сдружението ни, Мариана Александрова-художник-приложник. Всички жени в кръглата маса получиха цветя в знак на признание за успеха и смелостта им да доказват, че властта не е сфера само за мъже. На кръглата маса бяха връчени и наградите на участниците в конкурса за есе и рисунка по темата на проекта. Първо място при есетата бе за Рени Илиева, второ място Христина Караколева, третото място си поделяха Катерина Димитрова, Кристина Дурева и Величка Андонова. Първото място сред рисунките бе за Боряна Бозукова, второ място за Елена Бойкинска, трето място Стилияна Тончева. Всички участници получиха награди и пакет бонбонки "М&Ms", да им напомня, че светът е шарен и в него еднакво интересни и вкусни са и момичетата и момчетата и всички трябва да имат равни шансове. За всички активни младежи от Клуба по равнопоставеност получиха стимулираща награда -Ваучер за филм по избор в Кинополис-Карлово, осигурени от сдружението и г-жа Веска Ненчева, която,като учител, пожела да насърчи младежите(13-17г) да се включват в подобни извънкласни занимания, допринасящи за тяхното личностно израстване и оформянето им като отговорни и социално ангажирани личности. Представено бе и проучването от младежите за участието на жените във властта, от което е видно, че все още българската политика е предимно запазено място за мъже. Само част от фактите: От 284 народни представители в 43-тото НС само 59 са жени, от 17 български евродепутати само 4 са жени, от 98 посланика на РБ България по света само 16 са жени, от 41 управители на БНБ през годините само една е била жена. Затова сега да пожелаем на жените, кандидат-депутати от нашия регион,успех, за да има повече жени в парламента и властта.

Приключи проектът "И ние искаме и можем!"

С финална прес-конференция и среща на кметовете от петте пилотни села на 24.02.2017г. приключи проектът ни "И ние искаме и можем!", финансиран по Националната програма за младежта2016-2020. На финалната среща бяха представени постигнатите резултати по проекта,реализираните младежки инициативи и обобщения анализ на потребностите на младежите от петте села Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан. От проведената анкета по проекта става ясно, че над 85% от младежите по селата нямат място, където да се събират и планират инициативи за своето населено място. От петте села само в с. Войнягово има обособен Младежки клуб, изграден от неформална младежка група през 2014г. по програма "Младежта в действие". Именно за това сред посочените от тях желания за промяна в населеното им място на първо място бе  да има младежки клубове или младежки зони, след това са желянията им за спортни площадки, фитнес зали и фитнес на открито, както и повече места за забавление. Оказа се, че в с. Богдан дори няма никакво заведение-кафе или ресторант, където , ако решат младежите да излезнат с приятели. 95 % от младежите са готови да се включват в доброволчески акции за подобряване средата и условията на живот в своето село. На срещата представихме на кметовете и присъстващите младежи възможностите за кандидатстване с младежки проекти по Националната програма за младежта и други донорски програми, насърчаващи младежкото участие и доброволчество. 

Обучение на младежите по проект "И ние искаме и можем"

В приятелска работна атмосфера, с много ентусиазъм и желание за подобряване средата на живот за младежите в петте пилотни села на проекта ни "И ние искаме и можем!" стратирахме днес с обучението по проекта. Младежи от петте села Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан анализираха положението в своите населени места, обсъдиха силните и слабите страни на всяко от селищата, заплахите и възможностите за развитие и как всеки може да допринесе за решаване на проблемите на своето село. По метода "Модерационна карта" излезнаха петте насоки, в които вероятно младежите ще насочат усилията си при реализирането на планираните мини-проекти и те са:
- обособяване на младежки клуб/място, където младежите да се събират;
- подобряване чистотата и озеленяването в населеното място;
-повече спортни съоръжения и възможности за практикуване на спорт;
- обновяване на детски площадки;
- оказване помощ на хора в нужда/самотни възрастни хора;
Утре продължаваме с упражнения за "избистряне на проектната идеия", разработване и управление на проекти и намиране на ключови партньори за реализиране на идеята.

Проектът се финансира по Националната програма за младежта 2016-2020 и пилотно включва само пет населени места, тъй като стойността на проекта не позволява регрантиране на средства над 1000лв. Така всяка младежка група ще получи по 200лв за реализиране на мини-проект в своето село, за който проект младежите утре ще се обучават как да привличат местни партньори, съмишленици и доброволци. Предстои мултиплициране на проекта и за останалите села на Община Карлово.

Доброволчески инициативи

Днес, 5 декември, е Международният ден на доброволеца. Благодарим на всички младежи и граждани, които са се включвали през годините в нашите проекти с доброволчески труд, ентусиазъм и готовност да допринесат за положителни промени в нашето общество. Тази година взехме участие в националния конкурс за доброволчески инициативи 2016 със следните инициативи:
- "Дни на добри дела 2016",по време на която инициатива 10 младежи-доброволци организиарха спортен празник-игра за децата в неравностойно положение от Социален център "По-добре заедно" и техните връстници от ЦДГ "Гина Кунчева";
-"Активна Събота в Карлово", когато младежи доброволци подготвиха страхотния спортен празник за хора от всички възрасти и за децата от всички социални центрове на 10 септември 2016г. в Парк "Здраве";
"Наслаждавай се, но остани жив,опазвайки живота и на другите" - кампанията за младежите-мотористи по малките населени места;
На официална церемония, състояла се на 1 декември в Централен Военен Клуб-София получихме грамота и признание за работата ни от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.
И занапред ще продължим да работим за насърчаване на доброволчеството и активното младежко гражданство.

10 години партньорство с организация "Сакура"-Румъния

В периода 26-27 ноември 2016 взехме участие в Семинара за оценка на международните проекти на партньорската ни организация "Сакура" от Румъния.Семинарът се проведе в Младежки център в Букурещ и на него присъстваха младежи, учители и директори на училища. Румънската организация представи международните си проекти през 2016 и новата програма за Евро-азиатско сътрудничество, по която Румъния изпраща доброволци в Малайзия и посреща съответно малайзийски доброволци в Румъния. На семинара присъстваха, както доброволци от Малайзия, така и ЕДС доброволци от Турция, които изпълняват своите доброволчески проекти в Румъния. Ние представихме нашето 10-годишно партньорство с 12 общи проекта(7 в България и 5 в Румъния), в които са се включили 30 младежи от Карлово и 30 младежи от Румъния. На работна среща след семинара планирахме бъдещи проекти и възможности за включване и на български младежи в доброволческата програма в Малайзия. Следете страницата за повече подробности през 2017г.

„Наслаждавай се, но остани жив, опазвайки живота и на другите!“

<!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

 

 

На 15 октомври 2016г. младежите-мотористи от Климент и Войнягово демонстрираха умело каране на мотори, добра екипировка и отговорност, включвайки се в инициативата на Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“, насочена към мотористите и младежите от малките населени места. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Лале“ и „Клубът на мотористите към AIG-България“.

На срещата разговор присъстваха не само мотористи, но и младежи-велосипедисти, на които бе представена презентация с шокиращи данни за пострадали при ПТП, като по данни на МВР за 2015г. водачите на мотоциклети и мотопеди са участвали в 424 катастрофи, при които са загинали 28 от тях и 4 техни спътници. КАТ-Карлово предостави данни за региона, от които се вижда, че от общо 354 катастрофи за 2015г. са загинали 10 души, 3 от които мотористи. Причинителите на тези катастрофи за региона са основно водачи на леки автомобили(278), а 13 от катастрофите са били предизвикани от мотоциклетисти.

Младежите изгледаха и обсъдиха и филма „Моментът никога не е един“ на кампанията „ШОФИРАНЕ = ОТГОВОРНОСТ“-от програмата за социална отговорност на Перно Рикар България, които, като производител на алкохолни напитки, са поели ангажимент към Световната Здравна Организация за ограничаване на шофирането в нетрезво състояние.Повече за кампанията и филма на http://karaiotgovorno.com

Групата мотористи от Климент грабна всички награди:

-за най-умело каране на моторМартин Петков с „ЕTZ”- първо място и второ място за Недялко Бочев – с „Kawasaki

- за най-красив и поддържан мотор – Милен Йосифов с „Honda”

- за най-добро облекло Генко Славчев с “Kawasaki” ( от Калофер, но членуващ в клуба на мотористите в Климент)

- за най-малки мотористи –Иван, Георги и Стефан Манови

Наградите (тематични тениски с мотори) бяха осигурени от магазин „Слънчогледи“-с. Войнягово. Журито бяха 4-ма мотористи от Клуба към АIG-България, които раздадоха на всички мотористи тениски и шапки с логото на организацията си.

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

Работно посещение до Земята на Дракула(Трансилвания) в Румъния

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ съвместно с Учебен център „Интелект“ организира посещение до Румъния в периода 1-3 април 2016. Визитата бе организирана със съдействието на румънската организация „Сакура“, с която карловското сдружение партнира по проекти вече 10 години.
Групата се състоеше от 23 младежи и 18 граждани от Общините Карлово и Сопот, изграждайки мост между поколенията. За младежите вечерите бяха изпълнени с неформални игри на английски език за сплотяване на групата и преодоляване на езиковата бариера, а през деня програмата бе наситена с посещения на културно-исторически обекти в Румъния и най-големия атракционен парк за динозаври в Източна Европа, отворил врати през 2015г. Групата положи цветя и пред гробницата на Братя Евлоги и Христо Георгиеви в Букурещ.
Сдружението, което от години осъществява международна дейност в региона, реши да започне да предлага такива възможности за междукултурен обмен и за по-големи групи в страни, в които има сериозни и надеждни партньори. За Празника на Розата в Карлово очакваме обратна визита от румънските ни партньори.

ПРИКЛЮЧИ БЪЛГАРО-ЕГИПЕТСКИЯТ ПРОЕКТ “ЧЕТИРИИЗМЕРНО ЖЕНСКО ОВЛАСТЯВАНЕ”

Карловското сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” получи награда и признание от Посланичката на Египет в България г-жа Манал Йехия ел Шинауи за своя проект “Четириизмерно женско овластяване”.
По проекта, финансиран от Фондация “Анна Линд”, карловското сдружение си партнираше с Египетската агенция за развитие на Южен Египет от гр. Кена.
За 11 месеца по проекта бяха обучени местни жени лидери в България и Египет, проведени състезания за деца и младежи на тема “България- позната и непозната”(за египетските деца) и “Египет- познат и непознат”(за българските младежи); проучвания за ролята и участието на жените в социалния и политически живот на двете страни; посещения на разменни начала в България и Египет под патронажа на Българското Посолство в Египет и Посолството на Република Египет в България. Срещата в България премина под наслов “Дни на Арабската култура и ролята на жените в нея” в периода 6-9 март 2014г. с представяне културата и историята на арабския свят и в конкретност ролята на жените в Египетската история от древността до наши дни. Сред гостите-презентатори бяха и представители на Клуба на Арабските съпруги и приятелки-София.
По проекта бе издадена и книга с резюме на проектните дейности и анализ на направените проучвания, съдържаща също така информация за известни жени от историята на двете страни. Книгата може да видите в електронен вариант на сайта на сдружението www.mgird.youthbg.net . Тя ще бъде представена и в Египетското посолство на прием, посветен на националния празник на страната на 23 юли.

МЛАДЕЖКИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –КАРЛОВО ЗАПОЧНА РАБОТА ПО НОВАТА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”

В периода 5-12 септември 2014 група от 7 младежи ще участва в обучителен курс в гр. Зараутс, Испания. Проектът е по новата програма “Еразъм +”, която покрива на 100% разходите за настаняване и храна на участниците и пътните до определени ставки, на база разстояние от началната и крайна точка на пътуването, одобрени от Европейската комисия. Така на участниците в Испания ще им се поемат и пътни до 360 Евро. При новите условия на програмата разходите за младежите остават минимални, а опитът, уменията и компетенциите, придобити в тези проекти са изключително ценни за личностното и професионално развитие на младежите.
В момента група от 8 младежи и двама ръководители са в гр Букурещ, Румъния на младежки обмен на тема “Евровотът – да гласуваш или не!”, където заедно с младежи от Турция, Румъния, Португалия и Испания представят парламантарните системи на страните, културата и историята на своята страна и разиграват симулации на избори за европарламент.
Все повече на пазара на труда се търсят и ценят така наречените“меки умения” като умения за работа в екип и междукултурна среда, социални и междуличностни умения. Тези международни проекти допринасят и за изграждането на младежите като отговорни, толерантни и социалноангажирани млади хора.

Syndicate content