Новини

Приключи проекта ни "Загрижени младежи" по програма "Европейска доброволческа служба"

Приключи проекта ни "Загрижени младежи", по който организацията ни посрещна двама румънски доброволеца за периода юли-септември 2017г., които помагаха в дейността на младежки информационен център-Карлово и работиха с децата от лятното училище към Социален център "По-добре заедно". Проектът е по програма "Еразъм+", КД 1- Европейска доброволческа служба.Доброволките Андра Ана-Мария и Карла Никулау играеха с децата от лятното училище, учеха ги на английски за деца, подготвиха посрещането на 120-те доброволеца от френския корпус за солидарност "Еurop'Raid 2017", разпределиха дарението за училищата, направиха представяне на Румъния пред местни младежи, представяйки Румъния и на базара на общностите, популяризираха Европейската доброволческа служба, както и помогнаха при изграждането на "Якото място" в Карлово. Желаем им успех в бъдещите начинания и да са все така загрижени и активно включващи се в младежки и обществени инициативи.

Първа среща по проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"

На 28 април 2017г. проведохме първата работна среща с представители на седемте училища от Общините Карлово и Сопот, които ни партнират в проекта "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство". На срещата запознахме представителите на училищата с времевия график на основните дейности по проекта и техните ангажименти.На всички партниращи училища

СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“, ПГ „ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ПГ „Владимир Заимов“, ПГИ „Тодор Влайков“, ОУ „Райно Попович“

раздадохме анкета за тормоза в училище, която да направят сред учители и ученици в  и планирахме обучението по проекта за трима младежи от училище и един преподавател, планирано за 12-15 май 2017г. в гр. Хисаря.

 

Проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"

От днес/01.04.2017г./ започваме изпълнение на новия ни проект "SWITCH OFF aggression and hate speech, SWITCH ON tolerance and mutual understanding"(ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата и ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"), финансиран от Европейската младежка фондация. В проекта ще бъдат включени всички 7 училища на територията на Карлово и Сопот и заедно ще работим за намаляване агресията и езика на омразата сред учениците.

Финална кръгла маса по проект "М&Ms=момичета и момчета с равни шансове"

Проектът ни "М&Ms=момичета и момчета с равни шансове", финансиран от Българския фонд за жените, приключи с кръгла маса на 17.03.2017г. на тема "Равни ли са шансовете на жените и мъжете в съвременното общество?". На кръглата маса присъстваха жени на ръководни постове от Община Карлово, общински съветници, жени-кметове на населени места в Община Карлово, социални и младежки работници и младежите от Клуба по равнопоставеност на половете. Отправихме покана към всички жени общински съветници, четирите жени кметове на населени места в Община Карлово, жени кандидат-депутати. Благодарим на отзовалите се и взели активно участие в дискусията, давайки съвети на младежите за личностното им и професионално развитие. Сред участниците бяха г-жа Анастасия Чолакова- зам. председател на ОбС-Карлово и председател на дружеството на каракачаните, общинските съветници д-р Стоянка Трифонова, Веска Ненчева, Генка Тодорова-кмет на Клисура, Катя Мачева- началник отдел "Младежки дейности", Вера Цанкова-директор на УЦ "Интелект" и зам.председател на сдружението ни, Мариана Александрова-художник-приложник. Всички жени в кръглата маса получиха цветя в знак на признание за успеха и смелостта им да доказват, че властта не е сфера само за мъже. На кръглата маса бяха връчени и наградите на участниците в конкурса за есе и рисунка по темата на проекта. Първо място при есетата бе за Рени Илиева, второ място Христина Караколева, третото място си поделяха Катерина Димитрова, Кристина Дурева и Величка Андонова. Първото място сред рисунките бе за Боряна Бозукова, второ място за Елена Бойкинска, трето място Стилияна Тончева. Всички участници получиха награди и пакет бонбонки "М&Ms", да им напомня, че светът е шарен и в него еднакво интересни и вкусни са и момичетата и момчетата и всички трябва да имат равни шансове. За всички активни младежи от Клуба по равнопоставеност получиха стимулираща награда -Ваучер за филм по избор в Кинополис-Карлово, осигурени от сдружението и г-жа Веска Ненчева, която,като учител, пожела да насърчи младежите(13-17г) да се включват в подобни извънкласни занимания, допринасящи за тяхното личностно израстване и оформянето им като отговорни и социално ангажирани личности. Представено бе и проучването от младежите за участието на жените във властта, от което е видно, че все още българската политика е предимно запазено място за мъже. Само част от фактите: От 284 народни представители в 43-тото НС само 59 са жени, от 17 български евродепутати само 4 са жени, от 98 посланика на РБ България по света само 16 са жени, от 41 управители на БНБ през годините само една е била жена. Затова сега да пожелаем на жените, кандидат-депутати от нашия регион,успех, за да има повече жени в парламента и властта.

Приключи проектът "И ние искаме и можем!"

С финална прес-конференция и среща на кметовете от петте пилотни села на 24.02.2017г. приключи проектът ни "И ние искаме и можем!", финансиран по Националната програма за младежта2016-2020. На финалната среща бяха представени постигнатите резултати по проекта,реализираните младежки инициативи и обобщения анализ на потребностите на младежите от петте села Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан. От проведената анкета по проекта става ясно, че над 85% от младежите по селата нямат място, където да се събират и планират инициативи за своето населено място. От петте села само в с. Войнягово има обособен Младежки клуб, изграден от неформална младежка група през 2014г. по програма "Младежта в действие". Именно за това сред посочените от тях желания за промяна в населеното им място на първо място бе  да има младежки клубове или младежки зони, след това са желянията им за спортни площадки, фитнес зали и фитнес на открито, както и повече места за забавление. Оказа се, че в с. Богдан дори няма никакво заведение-кафе или ресторант, където , ако решат младежите да излезнат с приятели. 95 % от младежите са готови да се включват в доброволчески акции за подобряване средата и условията на живот в своето село. На срещата представихме на кметовете и присъстващите младежи възможностите за кандидатстване с младежки проекти по Националната програма за младежта и други донорски програми, насърчаващи младежкото участие и доброволчество. 

Обучение на младежите по проект "И ние искаме и можем"

В приятелска работна атмосфера, с много ентусиазъм и желание за подобряване средата на живот за младежите в петте пилотни села на проекта ни "И ние искаме и можем!" стратирахме днес с обучението по проекта. Младежи от петте села Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан анализираха положението в своите населени места, обсъдиха силните и слабите страни на всяко от селищата, заплахите и възможностите за развитие и как всеки може да допринесе за решаване на проблемите на своето село. По метода "Модерационна карта" излезнаха петте насоки, в които вероятно младежите ще насочат усилията си при реализирането на планираните мини-проекти и те са:
- обособяване на младежки клуб/място, където младежите да се събират;
- подобряване чистотата и озеленяването в населеното място;
-повече спортни съоръжения и възможности за практикуване на спорт;
- обновяване на детски площадки;
- оказване помощ на хора в нужда/самотни възрастни хора;
Утре продължаваме с упражнения за "избистряне на проектната идеия", разработване и управление на проекти и намиране на ключови партньори за реализиране на идеята.

Проектът се финансира по Националната програма за младежта 2016-2020 и пилотно включва само пет населени места, тъй като стойността на проекта не позволява регрантиране на средства над 1000лв. Така всяка младежка група ще получи по 200лв за реализиране на мини-проект в своето село, за който проект младежите утре ще се обучават как да привличат местни партньори, съмишленици и доброволци. Предстои мултиплициране на проекта и за останалите села на Община Карлово.

Доброволчески инициативи

Днес, 5 декември, е Международният ден на доброволеца. Благодарим на всички младежи и граждани, които са се включвали през годините в нашите проекти с доброволчески труд, ентусиазъм и готовност да допринесат за положителни промени в нашето общество. Тази година взехме участие в националния конкурс за доброволчески инициативи 2016 със следните инициативи:
- "Дни на добри дела 2016",по време на която инициатива 10 младежи-доброволци организиарха спортен празник-игра за децата в неравностойно положение от Социален център "По-добре заедно" и техните връстници от ЦДГ "Гина Кунчева";
-"Активна Събота в Карлово", когато младежи доброволци подготвиха страхотния спортен празник за хора от всички възрасти и за децата от всички социални центрове на 10 септември 2016г. в Парк "Здраве";
"Наслаждавай се, но остани жив,опазвайки живота и на другите" - кампанията за младежите-мотористи по малките населени места;
На официална церемония, състояла се на 1 декември в Централен Военен Клуб-София получихме грамота и признание за работата ни от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.
И занапред ще продължим да работим за насърчаване на доброволчеството и активното младежко гражданство.

10 години партньорство с организация "Сакура"-Румъния

В периода 26-27 ноември 2016 взехме участие в Семинара за оценка на международните проекти на партньорската ни организация "Сакура" от Румъния.Семинарът се проведе в Младежки център в Букурещ и на него присъстваха младежи, учители и директори на училища. Румънската организация представи международните си проекти през 2016 и новата програма за Евро-азиатско сътрудничество, по която Румъния изпраща доброволци в Малайзия и посреща съответно малайзийски доброволци в Румъния. На семинара присъстваха, както доброволци от Малайзия, така и ЕДС доброволци от Турция, които изпълняват своите доброволчески проекти в Румъния. Ние представихме нашето 10-годишно партньорство с 12 общи проекта(7 в България и 5 в Румъния), в които са се включили 30 младежи от Карлово и 30 младежи от Румъния. На работна среща след семинара планирахме бъдещи проекти и възможности за включване и на български младежи в доброволческата програма в Малайзия. Следете страницата за повече подробности през 2017г.

„Наслаждавай се, но остани жив, опазвайки живота и на другите!“

<!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

 

 

На 15 октомври 2016г. младежите-мотористи от Климент и Войнягово демонстрираха умело каране на мотори, добра екипировка и отговорност, включвайки се в инициативата на Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“, насочена към мотористите и младежите от малките населени места. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Лале“ и „Клубът на мотористите към AIG-България“.

На срещата разговор присъстваха не само мотористи, но и младежи-велосипедисти, на които бе представена презентация с шокиращи данни за пострадали при ПТП, като по данни на МВР за 2015г. водачите на мотоциклети и мотопеди са участвали в 424 катастрофи, при които са загинали 28 от тях и 4 техни спътници. КАТ-Карлово предостави данни за региона, от които се вижда, че от общо 354 катастрофи за 2015г. са загинали 10 души, 3 от които мотористи. Причинителите на тези катастрофи за региона са основно водачи на леки автомобили(278), а 13 от катастрофите са били предизвикани от мотоциклетисти.

Младежите изгледаха и обсъдиха и филма „Моментът никога не е един“ на кампанията „ШОФИРАНЕ = ОТГОВОРНОСТ“-от програмата за социална отговорност на Перно Рикар България, които, като производител на алкохолни напитки, са поели ангажимент към Световната Здравна Организация за ограничаване на шофирането в нетрезво състояние.Повече за кампанията и филма на http://karaiotgovorno.com

Групата мотористи от Климент грабна всички награди:

-за най-умело каране на моторМартин Петков с „ЕTZ”- първо място и второ място за Недялко Бочев – с „Kawasaki

- за най-красив и поддържан мотор – Милен Йосифов с „Honda”

- за най-добро облекло Генко Славчев с “Kawasaki” ( от Калофер, но членуващ в клуба на мотористите в Климент)

- за най-малки мотористи –Иван, Георги и Стефан Манови

Наградите (тематични тениски с мотори) бяха осигурени от магазин „Слънчогледи“-с. Войнягово. Журито бяха 4-ма мотористи от Клуба към АIG-България, които раздадоха на всички мотористи тениски и шапки с логото на организацията си.

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

Работно посещение до Земята на Дракула(Трансилвания) в Румъния

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ съвместно с Учебен център „Интелект“ организира посещение до Румъния в периода 1-3 април 2016. Визитата бе организирана със съдействието на румънската организация „Сакура“, с която карловското сдружение партнира по проекти вече 10 години.
Групата се състоеше от 23 младежи и 18 граждани от Общините Карлово и Сопот, изграждайки мост между поколенията. За младежите вечерите бяха изпълнени с неформални игри на английски език за сплотяване на групата и преодоляване на езиковата бариера, а през деня програмата бе наситена с посещения на културно-исторически обекти в Румъния и най-големия атракционен парк за динозаври в Източна Европа, отворил врати през 2015г. Групата положи цветя и пред гробницата на Братя Евлоги и Христо Георгиеви в Букурещ.
Сдружението, което от години осъществява международна дейност в региона, реши да започне да предлага такива възможности за междукултурен обмен и за по-големи групи в страни, в които има сериозни и надеждни партньори. За Празника на Розата в Карлово очакваме обратна визита от румънските ни партньори.

ПРИКЛЮЧИ БЪЛГАРО-ЕГИПЕТСКИЯТ ПРОЕКТ “ЧЕТИРИИЗМЕРНО ЖЕНСКО ОВЛАСТЯВАНЕ”

Карловското сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” получи награда и признание от Посланичката на Египет в България г-жа Манал Йехия ел Шинауи за своя проект “Четириизмерно женско овластяване”.
По проекта, финансиран от Фондация “Анна Линд”, карловското сдружение си партнираше с Египетската агенция за развитие на Южен Египет от гр. Кена.
За 11 месеца по проекта бяха обучени местни жени лидери в България и Египет, проведени състезания за деца и младежи на тема “България- позната и непозната”(за египетските деца) и “Египет- познат и непознат”(за българските младежи); проучвания за ролята и участието на жените в социалния и политически живот на двете страни; посещения на разменни начала в България и Египет под патронажа на Българското Посолство в Египет и Посолството на Република Египет в България. Срещата в България премина под наслов “Дни на Арабската култура и ролята на жените в нея” в периода 6-9 март 2014г. с представяне културата и историята на арабския свят и в конкретност ролята на жените в Египетската история от древността до наши дни. Сред гостите-презентатори бяха и представители на Клуба на Арабските съпруги и приятелки-София.
По проекта бе издадена и книга с резюме на проектните дейности и анализ на направените проучвания, съдържаща също така информация за известни жени от историята на двете страни. Книгата може да видите в електронен вариант на сайта на сдружението www.mgird.youthbg.net . Тя ще бъде представена и в Египетското посолство на прием, посветен на националния празник на страната на 23 юли.

МЛАДЕЖКИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –КАРЛОВО ЗАПОЧНА РАБОТА ПО НОВАТА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”

В периода 5-12 септември 2014 група от 7 младежи ще участва в обучителен курс в гр. Зараутс, Испания. Проектът е по новата програма “Еразъм +”, която покрива на 100% разходите за настаняване и храна на участниците и пътните до определени ставки, на база разстояние от началната и крайна точка на пътуването, одобрени от Европейската комисия. Така на участниците в Испания ще им се поемат и пътни до 360 Евро. При новите условия на програмата разходите за младежите остават минимални, а опитът, уменията и компетенциите, придобити в тези проекти са изключително ценни за личностното и професионално развитие на младежите.
В момента група от 8 младежи и двама ръководители са в гр Букурещ, Румъния на младежки обмен на тема “Евровотът – да гласуваш или не!”, където заедно с младежи от Турция, Румъния, Португалия и Испания представят парламантарните системи на страните, културата и историята на своята страна и разиграват симулации на избори за европарламент.
Все повече на пазара на труда се търсят и ценят така наречените“меки умения” като умения за работа в екип и междукултурна среда, социални и междуличностни умения. Тези международни проекти допринасят и за изграждането на младежите като отговорни, толерантни и социалноангажирани млади хора.

Старт на европейската дигитална кампания срещу кибертормоза сред тинейджъри

На 11 декември 2013 година започва Големият поход - най-мащабната европейска дигитална кампания срещу кибертормоза сред тийнейджъри Проучване на BeatBullying, една от големите европейски неправителствени организации, които работят за превенция и подкрепа при случаи на кибертормоз сред тийнейджъри във Великобритания, разкрива днес, че 7 от 10 европейски граждани смятат, че държавите им не правят достатъчно, за да бъде спрян тормозът в училище, а още по-трудно се справят с кибертормоза*. Проучването е направено по повод на участието на BeatBullying в проекта "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза", който се финансира по Програма ДАФНЕ III на Европейската комисия и включва девет партньора от седем европейски страни - Великобритания, Белгия, България, Гърция, Испания, Унгария и Финландия. Координатор на проекта за България е Фондация "Център за изследвания и политики за жените". Големият поход е иновативна дигитална кампания, който има за цел да привлече вниманието върху необходимостта децата в Европа да бъдат предпазени от тормоз и кибертормоз. Големият поход на аватарите, които ще бъдат създавани онлайн от милиони деца, родители, учители и известни личности в Европа, ще премине през март 2014 г. през редица уебсайтове на организации и компании, които го подкрепят. Кампанията се подкрепя от компании като Google, YouTube, Disney, Moshi Monsters, Stardoll и неправителствени организации и мрежи като Мрежата за безопасен интернет, Европейския младежки форум, Европейска студентска мрежа "Еразъм" и много други, както и от известни личности от Европа като Little Mix - победителки от X Factor Великобритания, певецът Джими Блу, Барбара Майер, победителка от реалити шоуто Next Top Model Германия, както и от белгийския поп изпълнител Иън Томас. Големият поход е кампания, която призовава към общоевропейски действия срещу кибертормоза на всички нива: ● Европейските институции да определят ден срещу кибертормоза в Европа и да се приеме законодателство, което да защитава правата на децата в Европа да сърфират в интернет без страх да бъдат тормозени; ● Да се приеме директива срещу кибертормоза в страните членки, която да включва разпоредби за трансгранично сътрудничество и интервенция; ● Страните членки да насърчават повдигането на темата в европейския дневен ред; ● Местните власти и училищата да преразгледат подхода си към кибертормоза, за да бъде осигурена на децата и младите хора защитата и подкрепата, която заслужават; ● Гражданите се призовават да подкрепят Големия поход и да поемат лична отговорност да съобщават за кибертормоз, когато стават свидетели на такова поведение онлайн. Днешното проучване представя предварителни резултати. BeatBullying призовава европейските граждани да участват в него и да изразят мнението си на http://archive.beatbullying.org/BigMarchSurvey.html, както и да покажат подкрепата си като се регистрират и участват в Големия поход. По повод на започването на кампанията Ема-Джейн Крос, изпълнителен директор на BeatBullying поясни: “Предварителните резултати от нашето европейско проучване ни дават информация, че европейските граждани биха искали държавите-членки да работят по-усилено за предотвратяване на тормоза и кибертормоза. Ясно е, че кибертормозът е общоевропейски проблем и имаме нужда от общоевропейско решение. Големият поход дава възможност на всеки да вземе участие в този дебат и да окаже въздействие, за да се направят решителни стъпки в подкрепа на 25-те милиона деца в Европа, чийто живот може да бъде застрашен заради кибертормоз. Призоваваме гражданите, училищата и неправителствените организации в Европа, а също и частните компании, да се присъединят към Големия поход и да помогнат това да се случи”. *Цитираните данни са предварителни резултати от онлайн проучване, осъществено от организацията BeatBullying на базата на 249 респондента на възраст от 7 до 69 години от 22 страни на ЕС. Данните са резултат от отговорите на въпросите “Смятате ли, че държавата прави достатъчно, за да се справи с тормоза в училище и извън него?" с възможни отговори: "Да/Не/Не знам" и на въпроса: „Смятате ли, че държавата прави достатъчно, за да се справи с тормоза онлайн и чрез мобилни телефони?“ с възможни отговори: "Да/Не/Не знам". Проучването се осъществява на четири езика (английски, испански, френски и немски език). Окончателните резултати ще бъдат публикувани през месец март 2014 г.

Обучение на жени-лидери

По проект “Четириизмерно женско овластяване” ще се проведе обучение на местни жени-лидери. Обучението ще се проведе в залата на Община Карлово и е за всички жени-общински съветници, жени на ръководни постове в Общинската администрация, и жени- управители на фирми и културни учреждения. Обучението цели овластяване на жените и насърчаване участието им в процесите на взимане на решения. Обучител ще бъде г-жа Таня Кметова- изпълнителен директор на Центъра за изследвания и политики за жените-София,а проектът е финансиран от фондция Анна Линд” и е на местното сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” . След обучението ще се проведе местно проучване за участието на жените в местната политика и процесите на вземане на решения. Проектът е двустранен и се изпълнява с партньори в Египет, като в периода 6-9 март 2014г. Карлово ще е домакин на Дни на Арабската култура и ролата на жената в нея.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

Младежки информационен център-Карлово отбеляза стотния международен проект, по който от 2007 до 2013г. над 600 младежи са имали възможност да посетят различни европейски страни и да общуват с други младежи по различни теми. Проектите се реализират от СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”, което сдружение изгради и младежкия център в партньорство с Община Карлово.
Само миналия месец 30 младежи участваха в проекти в Швеция и Англия, а в момента група от 15 младежи и двама ръководители са на проект в гр. Леборк, Полша.През август още 4 младежи и един ръководител заминават на младежки обмен в Унгария.
За периода септември- октомври има следните нови проектни предложения, които са отворени за всички младежи над 18г. с добро владеене на английски език, който е основния работен език на тези проекти:
1. 6-14 септември 2013 – обучителен курс в гр. Брезице, Словения – 4 участника
2. 20-27 септември 2013 – младежки обмен в гр. Касерта, Италия – 6 участника
29 Септември -1 октомври – обучителен курс в гр Йорк, Англия – 2 участника
8-15 октомври 2013 – обучителен курс в гр. Глостър, Англия – 3 участника
20-26 октомври – обучителен курс в гр. Йорк, Англия – 3 участника
Проектите се реализират по програма “Младежта в действие” и покриват на 70 % пътните разходи и на 100% разходите за настаняване и хран

Syndicate content