Курсове и обучения

"Младежите и възможностите за заетост"

Трима младежи от сдружението взеха участие в обучителен курс на тема “Младежите и възможностите за заетост” по програма “Младежта в действие” в гр. Анкара, Турция за периода 23-30 ноември.

Програма “Младежта в действие” - Дейност 2

    В началото на ноември изпълнителният директор на сдружението участва в обучителен курс за посрещащи и изпращащи организации на доброволци по Дейност 2 на програма “Младежта в действие”–Европейска доброволческа служба.

Kурс в Анкара

В периода от 20-26 октомври 2007 представители на нашето сдружение участваха в обучителен курс в Анкара на тема “Продължаващо обучение”, финансиран от Европейската комисия.

“Младежка активност в селските райони”

През м. август председателят и изпълнителният директор на сдружението ни взеха участие в семинар на тема “Младежка активност в селските райони” по програма “Младежта в действие” в Истанбул, Турция.

Национална младежка конференция по филантропия – гр. Ямбол, България-29.06. 2007– 01.07.2007г.

Национална младежка конференция по филантропия – гр. Ямбол, България-29.06. 2007– 01.07.2007г. Председателят на Сдружението взе участие в Национална младежка конференция по филантропия – гр. Ямбол.

Проект “Разкъсване порочния кръг на ромската изолация” – гр. Тирана, Албания


Одобрена за участие в проекта и работната среща в гр. Тирана, Албания е Ивелина Банялиева – член на нашето сдружение и ученичка на УЦ “Интелект

Национална конференция “Миграцията сред младите” –гр. Монополи, Италия - 6-10 юни 2007г.

Бяхме одобрени за участие в Националната конференция “Миграцията сред младите” –гр. Монополи, Италия 6-10 юни 2007г по програмата “Всички различни – всички еднакви” на Съвета на Европа.

Syndicate content