Ден на Американската култура

На 11-ти май 2008 г. Представители на неправителствената организация, съвместно с община Карлово, езиков Център Интелек и посолството на САЩ в София, България, организираха ден на тема "американската култура"