Местен кръг на национално състезание по “спелуване”(произнасяне буква по буква) на английски думи за ученици 9-14 г. се провежда