Младежи от четири страни обсъждат принципите на активно гражданство