Световен ден срещу СПИН 1. Декември 2010

ДНЕС Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН 1 Декември е обявен за световен ден за борба със СПИН от Световната здравна организация през 1988г. Към 25 ноември 2010г. общият брой на официално регистрираните серопозитивни лица в България е 1 252 по данни на news.bg, а реалният брой на инфектираните хора е около 4 000. Мотото на тазгодишната кампания на Министерството на здравеопазването е “Презерватирай се!” СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розоват долина” отбеляза деня със закачане на червени лентички, символ на съпричастността, загрижеността и надеждата за болните от ХИВ/СПИН, раздаване на информационни материали и презервативи. Доброволките към сдружението Катарина Спанланг и Лаура Палаги, заедно с местни младежи доборовлци закичваха представителите на местната власт, граждани и младежи по центъра на Карлово. Целта на кампанията е да се повиши съзнанието на младите хора и гражданите как да се предпазват от инфекция от една страна, а от друга да сме по-толерантни към болните от СПИН, тъй като не може да се заразим със ХИВ ако: -си говорим, прегръщаме, разхождаме, спортуваме и пием кафе със серопозитивни; -ползваме едни и същи прибори; -целунем серопозитивен по бузата; -серопозитивен киха или кашля до нас; -сме приятели на серопозитивни, техните братя, сестри и семейства; -ползваме телефона на серопозитивен -ползваме общи бани, тоалетни и басейни със серопозитивни; Основните начини за предаване на ХИВ инфекцията са: - по полов път, без използване на презерватив; - при използване на една и съща спринцовка при наркоманите; - от болна майка на бебето в утробата и; Бъдете в час и се отнасяйте с разбиране и толерантност към вече заесгнатите от белестта!