Отбелязване Международния ден на толерантността 2010