Нашите две нови доброволки по програма "Европейска Доброволческа Служба"

Нашите две нови доброволки по програма "Европейска Доброволческа Служба"
Това са Лаура (19 години) от Германия и Кати (20 години) от Австрия. В момента те изпълняват своята Европейската доброволческа служба (ЕДС) в България, по-точно в гр. Карлово, който се намира в Розовата долина. През следващите десет месеца това ще бъде техният град! Ето какво споделят те: Има няколко причини за нас да направим благотворителна дейност в България. Кати избра България, защото тя е любопитна и се интересува от културата на Балканите и манталитета на хората, живеещи там. Освен това, тя искаше да научи славянски език, така че България е за нея добра отправна точка за това. Но далеч по-важната причина за Кати е, че тя може да получи много опит. Опит в работа в нова среда, работещи с деца и да разбере как организациите в България работят. За Лаура е точно обратното. България я избра нея. Тя не търсеше конкретна страна, защото тя се интересува от всяка европейска култура. Най-важните критерии са дейностите в организацията. Тя се надява да получи нов опит в работата с деца, организиране на мероприятия, повишаване на информираността за толерантността между младите хора и разбира се да науча нов език. Основната ни задача тук, в Карлово е да подкрепяме местния център за младите хора в тяхната дейност. Те работят по много проекти в рамките на програма "Младежта в действие" като също така организират публични прояви на определени теми. Например на 16 ноември е Международният ден на толерантността. На този ден Лаура и Кати ще представят своите страни в рамките на открити обществени събития. Доброволките са отворени за рзлични инициативи и планират да занимават децата и младежите от района с неформални уроци по разговорен английски и немски език. Един път седмично ще работят с децата от Дома в Калофер. Ние се радваме за възможността ни да бъдем в България и се надяваме да помогнем с нашия опит, свежи идеи и ентусиазъм.