Проект "Кажете "НЕ! на зависимостите и "ДА!" на здравословния живот и спорта!"

Проект "Кажете "НЕ! на зависимостите и "ДА!" на здравословния живот и спорта!"
От 12.10.2010 г. в гр.Карлово стартира проект “Кажете “Не!” на зависимостите и “Да!” на здравословния живот и спорта!” на Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”, финансиран по Програмата “Младежта в действие” на Европейската комисия. В продължение на девет дни, 36 младежи от 7 европейски държави – Испания, Италия, Полша, Словакия, Малта, Румъния и България, ще обменят добри практики по темата, ще се докоснат до българската култура, ще опознаят града и региона, а също така всяка държава ще има възможността да представи своята страна, бит и култура на планираната междукултурна вечер на 17 октомври. Проектът цели насърчаване младите хора да се борят с вредните навици като употреба на алкохол, цигари, наркотици, интернет зависимост и да търсят по-здравословни форми за прекарване на свободното си време чрез спорт, разходки сред природата, участие в различни младежки инициативи, спомагащи за тяхното оформяне като активни граждани. Чрез обмена на опит и добри практики от партньорите, неформалните методи като ролеви игри, форум театър, казуси и специални мисии ще мотивираме младежите сами да предложат иновативни методи за справяне със зависимостите сред младите и насърчаване връстниците им да водят по-здравословен начин на живот. Предвидени са също така дейности на открито и спортен турнир с учениците от ОУ “Райно Попович”, които целят да амбицират младежите да се занимават повече със спорт и туризъм.