младежки обмен в Латвия

Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” СПЕШНО набира доброволци на възраст 18-24 г. , с добро владеене на английски език,  които да се включат в младежки обмен в Латвия за периода 26 април – 4 май 2008г. Обменът се реализира по програма “Младежта в действие” на Европейската Комисия.
Желаещите могат да получат повече информация на телефон 0898742757 – г-жа Захарлиева.