Конкурс за есе

Конкурс за есе на тема: "My project to create positive change in my environment. How can I foster sustainable development in my community?"

Краен срок: 30 юни 2008 г. Участниците в конкурса следва да са на възраст под 25 години. Есетата следва да са оригинални, непубликувани, не по-дълги от 800 думи и напечатани на английски, френски, испански или немски. Победителите ще получат финансова награда и пътуване до Япония.
Есетата се изпращат на адрес:
International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan
E-mail: essay@goipeace.or.jp

www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/0801_00.htm