Презентаця на ХИВ/СПИН

На 1 Декември беше проведена Анти-спин кампания в Общините Карлово и Сопот, на която бяха раздадени информационни брошури и безплатни презервативи на всички участници. Доброволецът от Корпусът на Мира Роджър Шрайдър подготви презентация на тема: Да се спасим чрез познание!”, която беше преставена на пресъстващите от Председателя на сдружението.