"Младежите и възможностите за заетост"

Трима младежи от сдружението взеха участие в обучителен курс на тема “Младежите и възможностите за заетост” по програма “Младежта в действие” в гр. Анкара, Турция за периода 23-30 ноември.