Програма “Младежта в действие” - Дейност 2

    В началото на ноември изпълнителният директор на сдружението участва в обучителен курс за посрещащи и изпращащи организации на доброволци по Дейност 2 на програма “Младежта в действие”–Европейска доброволческа служба.