Стартираха курсовете за готвачи, бармани и сервитьори

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

На 8-ми Март 2010 г. успешно стартираха курсовете за бармани, сервитьори и готвачи, организирани от СНЦ”Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” по проект “По-добре заедно”, финансиран от Фондация “Америка за България”, на стойност 17 835 лв. и ще се изпълнява в рамките на шест месеца до м.юли включително. Проектът цели преодоляване на сегрегацията при ромските ученици, както и даване възможност за професионална квалификация на 15 младежи от ромски произход и 15 български младежи от социално слаби семейства. Сдружението направи представяна на проекта сред всички училища, като разпространи и формуляри за кандидатсване. Получихме над 80 заявления за участие и след селекция бяха одобрени  ученици от ОУ”Райно Попович “гр.Карлово, средните училища на гр.Сопот и трима младежи от Дома за деца, лишени от родителска грижа. Участниците ще бъдат обучавани за готвчи, бармани и сервитьори от екип на ПГ”Владимир Заимов” в базата на училището, като транспортът също е осигурен по проекта. Обучавайки се заедно в курсовете по сервитьорство, барманство и кетъринг младежите не само ще придобият професионални умения, които да им помогнат в живота след училище, но и ще общуват помежду си , преодолявайки всякакви стериотипи.
По проекта са изработени рекламни престилки за всички участници и банер с името на проекта, който ще бъде поставен на оградата на ОУ”Райно Попович” като призив за борба със сегрегацията на ромските ученици.

<!--[if gte mso 10]> <![endif]-->