Kурс в Анкара

В периода от 20-26 октомври 2007 представители на нашето сдружение участваха в обучителен курс в Анкара на тема “Продължаващо обучение”, финансиран от Европейската комисия.