“Младежка активност в селските райони”

През м. август председателят и изпълнителният директор на сдружението ни взеха участие в семинар на тема “Младежка активност в селските райони” по програма “Младежта в действие” в Истанбул, Турция. Там заедно с представители на младежки неправителствени организации от 10 страни, обмениха опит по темата и създадоха много полезни контакти.