Успешно приключи кампанията “Различни хора! Една Европа!”