Успешно приключи кампанията “Различни хора! Една Европа!”

СНЦ «Младежки и граждански инициативи в Розовата долина» бе местен партньор по проект «Една Европа» на сдружение “ПАКИВ – Европейска мрежа”, който се подкрепя от Европейската комисия и Институт “Отворено общество”, под егидата на Десетилетието на ромското включване”. Карловското сдружение организира различни дейности по време на кампанията “Различни хора! Една Европа!”, като стартира с изложение на традиционни храни и облекла на различните етноси и имигрантски групи, живеещи на територията на Община Карлово. Изложението бе посветено на Международния ден на толерантността – 16 Ноември и целеше повишаване на междукултурния диалог, толерантността и борбата с дискриминацията сред местното население, повишаване гражданското съзнание, информираност и чувствителност в общността по въпросите на мулти етническо разбирателство.

На 12.02.2010 г. приключи и кампанията по детските градини, чрез която достигнахме до сърцата на най-малките чрез помоща на различни интерактивни игри и много снимки и рисунки. Децата бяха много емоционални и естествени, когато се прегръщаха и целуваха, за да ни покажат колко много се обичат, независи мо от факта, че са различни. За да мотивираме малчуганите да играят и творят заедно подарихме на всяка група образователни игри и помощни материали за рисуване, а също така и по мини енциклопедия “Защо хората са различни”, като ще разчитаме на сътрудничеството на ръководствата на детските градини да продължат обучението по толерантност.

Като заключителана част на кампанията бе подредена тематична изложба в Младежкия информационен център. В конкурса се включиха деца и младежи от Карлово и Сопот с различен етнически произход, а също и възпитаниците на Центъра за дневна грижа, които имат различна степен на увреждания- Сопот.