ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ КАРЛОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

В периода от 7 до 13 декември 36 младежки лидери и ръководители на неправителствени организации от Португалия, Естония, Малта, Румъния, Турция, Литва, Полша, Словения и България се обучаваха и обменяха добри практики в сферата на младежкото предприемачество и творчество. С помощта на неформални обучителни методи и презентации от лектори-експерти по темите от Търговската Камара Пловдив участниците бяха мотивирани да се борят с безработицата сред младежите и да им помагат при личностната и професионалната им изява.
Младежите отбелязаха заедно 8 декември – Международния ден на студентите, а за сближаването на културите бе проведена междукултурна вечер на 9 декември, по време на която всяка от страните представи своята национална идентичност с традиционни песни, танци, храна, напитки.

Проектът «Младежко предприемачество и творчество» на СНЦ «Младежки и граждански инициативи в розовата долина» е финансиран от Европейската комисия и целеше повишаване съзнанието на младежките организации относно насърчаване младежкото предприемачество и творчество като способ за преодоляване безработицата сред младежите и изграждането на активна и заинтересована европейска младеж.
Специално внимание беше отделено и на Европейската доброволческа служба като реална възможност за творческото и професионално развитие на младежите.