Сформиране на младежки консултативни съвети към кметовете на Общините Карлово и Сопот

СНЦ "МГИРД" обявява конкурс за набиране на амбициозни млади хора, искащи да участват в консултативен съвет към кметовете на Общините Карлово и Сопот.

Ако сте на възраст от 15 до 35г. и желаете да се чуе Вашия глас и имате идеи за модернизацията на града, в който живеете, попълнете следния формуляр и го изпратете в срок до края на м. Август 2007г. на имейла на сдружението ни: mgird@abv.bg

ИНИЦИАТИВАТА Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ!