Проект “Разкъсване порочния кръг на ромската изолация” – гр. Тирана, Албания


Одобрена за участие в проекта и работната среща в гр. Тирана, Албания е Ивелина Банялиева – член на нашето сдружение и ученичка на УЦ “Интелект