Национална конференция “Миграцията сред младите” –гр. Монополи, Италия - 6-10 юни 2007г.

Бяхме одобрени за участие в Националната конференция “Миграцията сред младите” –гр. Монополи, Италия 6-10 юни 2007г по програмата “Всички различни – всички еднакви” на Съвета на Европа.