Обучение по проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство!"

Проектът ни„ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство!“ обедини седем училища от Общините Карлово и Сопот в борбата срещу тормоза и агресията в училище. Проектът се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа и цели намаляване проявите на агресия и тормоз в училище и насърчаване приемането на различните и взаимното разбирателство. По проекта бе проведена анкета във всички партниращи училища (СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ“ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“, ПГ“Владимир Заимов“, ПГИ „Тодор Влайков“ и ОУ „Райно Попович“).Проведено бе и изнесено интерактивно обучение в гр. Хисар, в което всяко училище бе представено от трима младежи и педагогическия съветник/психолог на училището. В обучението взеха участие и представители на ЦОП-Сопот и възпитатели към МКБПНМ-Карлово, за да споделят за проявите на агресия и извън училище.По време на обучението участниците обсъждаха причините за агресия в училище, влиянието на медиите, стереотипите и предразсъдъците, водещи до ксенофобия, хомофобия и трансфобия, „влизаха в обувките“ на тормозените и споделяха идеи за справяне с проблема. Предстоят последващи кампании по метода „връстници обучават връстници“ по училищата и организирането на публични прояви на централните площади на Карлово, Сопот и Клисура.