Първа среща по проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"

На 28 април 2017г. проведохме първата работна среща с представители на седемте училища от Общините Карлово и Сопот, които ни партнират в проекта "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство". На срещата запознахме представителите на училищата с времевия график на основните дейности по проекта и техните ангажименти.На всички партниращи училища

СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“, ПГ „ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ПГ „Владимир Заимов“, ПГИ „Тодор Влайков“, ОУ „Райно Попович“

раздадохме анкета за тормоза в училище, която да направят сред учители и ученици в  и планирахме обучението по проекта за трима младежи от училище и един преподавател, планирано за 12-15 май 2017г. в гр. Хисаря.