Проект "ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"

От днес/01.04.2017г./ започваме изпълнение на новия ни проект "SWITCH OFF aggression and hate speech, SWITCH ON tolerance and mutual understanding"(ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата и ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство"), финансиран от Европейската младежка фондация. В проекта ще бъдат включени всички 7 училища на територията на Карлово и Сопот и заедно ще работим за намаляване агресията и езика на омразата сред учениците.