Финална кръгла маса по проект "М&Ms=момичета и момчета с равни шансове"

Проектът ни "М&Ms=момичета и момчета с равни шансове", финансиран от Българския фонд за жените, приключи с кръгла маса на 17.03.2017г. на тема "Равни ли са шансовете на жените и мъжете в съвременното общество?". На кръглата маса присъстваха жени на ръководни постове от Община Карлово, общински съветници, жени-кметове на населени места в Община Карлово, социални и младежки работници и младежите от Клуба по равнопоставеност на половете. Отправихме покана към всички жени общински съветници, четирите жени кметове на населени места в Община Карлово, жени кандидат-депутати. Благодарим на отзовалите се и взели активно участие в дискусията, давайки съвети на младежите за личностното им и професионално развитие. Сред участниците бяха г-жа Анастасия Чолакова- зам. председател на ОбС-Карлово и председател на дружеството на каракачаните, общинските съветници д-р Стоянка Трифонова, Веска Ненчева, Генка Тодорова-кмет на Клисура, Катя Мачева- началник отдел "Младежки дейности", Вера Цанкова-директор на УЦ "Интелект" и зам.председател на сдружението ни, Мариана Александрова-художник-приложник. Всички жени в кръглата маса получиха цветя в знак на признание за успеха и смелостта им да доказват, че властта не е сфера само за мъже. На кръглата маса бяха връчени и наградите на участниците в конкурса за есе и рисунка по темата на проекта. Първо място при есетата бе за Рени Илиева, второ място Христина Караколева, третото място си поделяха Катерина Димитрова, Кристина Дурева и Величка Андонова. Първото място сред рисунките бе за Боряна Бозукова, второ място за Елена Бойкинска, трето място Стилияна Тончева. Всички участници получиха награди и пакет бонбонки "М&Ms", да им напомня, че светът е шарен и в него еднакво интересни и вкусни са и момичетата и момчетата и всички трябва да имат равни шансове. За всички активни младежи от Клуба по равнопоставеност получиха стимулираща награда -Ваучер за филм по избор в Кинополис-Карлово, осигурени от сдружението и г-жа Веска Ненчева, която,като учител, пожела да насърчи младежите(13-17г) да се включват в подобни извънкласни занимания, допринасящи за тяхното личностно израстване и оформянето им като отговорни и социално ангажирани личности. Представено бе и проучването от младежите за участието на жените във властта, от което е видно, че все още българската политика е предимно запазено място за мъже. Само част от фактите: От 284 народни представители в 43-тото НС само 59 са жени, от 17 български евродепутати само 4 са жени, от 98 посланика на РБ България по света само 16 са жени, от 41 управители на БНБ през годините само една е била жена. Затова сега да пожелаем на жените, кандидат-депутати от нашия регион,успех, за да има повече жени в парламента и властта.