Приключи проектът "И ние искаме и можем!"

С финална прес-конференция и среща на кметовете от петте пилотни села на 24.02.2017г. приключи проектът ни "И ние искаме и можем!", финансиран по Националната програма за младежта2016-2020. На финалната среща бяха представени постигнатите резултати по проекта,реализираните младежки инициативи и обобщения анализ на потребностите на младежите от петте села Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан. От проведената анкета по проекта става ясно, че над 85% от младежите по селата нямат място, където да се събират и планират инициативи за своето населено място. От петте села само в с. Войнягово има обособен Младежки клуб, изграден от неформална младежка група през 2014г. по програма "Младежта в действие". Именно за това сред посочените от тях желания за промяна в населеното им място на първо място бе  да има младежки клубове или младежки зони, след това са желянията им за спортни площадки, фитнес зали и фитнес на открито, както и повече места за забавление. Оказа се, че в с. Богдан дори няма никакво заведение-кафе или ресторант, където , ако решат младежите да излезнат с приятели. 95 % от младежите са готови да се включват в доброволчески акции за подобряване средата и условията на живот в своето село. На срещата представихме на кметовете и присъстващите младежи възможностите за кандидатстване с младежки проекти по Националната програма за младежта и други донорски програми, насърчаващи младежкото участие и доброволчество.