Обучение на младежите по проект "И ние искаме и можем"

В приятелска работна атмосфера, с много ентусиазъм и желание за подобряване средата на живот за младежите в петте пилотни села на проекта ни "И ние искаме и можем!" стратирахме днес с обучението по проекта. Младежи от петте села Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан анализираха положението в своите населени места, обсъдиха силните и слабите страни на всяко от селищата, заплахите и възможностите за развитие и как всеки може да допринесе за решаване на проблемите на своето село. По метода "Модерационна карта" излезнаха петте насоки, в които вероятно младежите ще насочат усилията си при реализирането на планираните мини-проекти и те са:
- обособяване на младежки клуб/място, където младежите да се събират;
- подобряване чистотата и озеленяването в населеното място;
-повече спортни съоръжения и възможности за практикуване на спорт;
- обновяване на детски площадки;
- оказване помощ на хора в нужда/самотни възрастни хора;
Утре продължаваме с упражнения за "избистряне на проектната идеия", разработване и управление на проекти и намиране на ключови партньори за реализиране на идеята.

Проектът се финансира по Националната програма за младежта 2016-2020 и пилотно включва само пет населени места, тъй като стойността на проекта не позволява регрантиране на средства над 1000лв. Така всяка младежка група ще получи по 200лв за реализиране на мини-проект в своето село, за който проект младежите утре ще се обучават как да привличат местни партньори, съмишленици и доброволци. Предстои мултиплициране на проекта и за останалите села на Община Карлово.