МЛАДЕЖКИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –КАРЛОВО ЗАПОЧНА РАБОТА ПО НОВАТА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”

В периода 5-12 септември 2014 група от 7 младежи ще участва в обучителен курс в гр. Зараутс, Испания. Проектът е по новата програма “Еразъм +”, която покрива на 100% разходите за настаняване и храна на участниците и пътните до определени ставки, на база разстояние от началната и крайна точка на пътуването, одобрени от Европейската комисия. Така на участниците в Испания ще им се поемат и пътни до 360 Евро. При новите условия на програмата разходите за младежите остават минимални, а опитът, уменията и компетенциите, придобити в тези проекти са изключително ценни за личностното и професионално развитие на младежите.
В момента група от 8 младежи и двама ръководители са в гр Букурещ, Румъния на младежки обмен на тема “Евровотът – да гласуваш или не!”, където заедно с младежи от Турция, Румъния, Португалия и Испания представят парламантарните системи на страните, културата и историята на своята страна и разиграват симулации на избори за европарламент.
Все повече на пазара на труда се търсят и ценят така наречените“меки умения” като умения за работа в екип и междукултурна среда, социални и междуличностни умения. Тези международни проекти допринасят и за изграждането на младежите като отговорни, толерантни и социалноангажирани млади хора.