Старт на европейската дигитална кампания срещу кибертормоза сред тинейджъри

На 11 декември 2013 година започва Големият поход - най-мащабната европейска дигитална кампания срещу кибертормоза сред тийнейджъри Проучване на BeatBullying, една от големите европейски неправителствени организации, които работят за превенция и подкрепа при случаи на кибертормоз сред тийнейджъри във Великобритания, разкрива днес, че 7 от 10 европейски граждани смятат, че държавите им не правят достатъчно, за да бъде спрян тормозът в училище, а още по-трудно се справят с кибертормоза*. Проучването е направено по повод на участието на BeatBullying в проекта "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза", който се финансира по Програма ДАФНЕ III на Европейската комисия и включва девет партньора от седем европейски страни - Великобритания, Белгия, България, Гърция, Испания, Унгария и Финландия. Координатор на проекта за България е Фондация "Център за изследвания и политики за жените". Големият поход е иновативна дигитална кампания, който има за цел да привлече вниманието върху необходимостта децата в Европа да бъдат предпазени от тормоз и кибертормоз. Големият поход на аватарите, които ще бъдат създавани онлайн от милиони деца, родители, учители и известни личности в Европа, ще премине през март 2014 г. през редица уебсайтове на организации и компании, които го подкрепят. Кампанията се подкрепя от компании като Google, YouTube, Disney, Moshi Monsters, Stardoll и неправителствени организации и мрежи като Мрежата за безопасен интернет, Европейския младежки форум, Европейска студентска мрежа "Еразъм" и много други, както и от известни личности от Европа като Little Mix - победителки от X Factor Великобритания, певецът Джими Блу, Барбара Майер, победителка от реалити шоуто Next Top Model Германия, както и от белгийския поп изпълнител Иън Томас. Големият поход е кампания, която призовава към общоевропейски действия срещу кибертормоза на всички нива: ● Европейските институции да определят ден срещу кибертормоза в Европа и да се приеме законодателство, което да защитава правата на децата в Европа да сърфират в интернет без страх да бъдат тормозени; ● Да се приеме директива срещу кибертормоза в страните членки, която да включва разпоредби за трансгранично сътрудничество и интервенция; ● Страните членки да насърчават повдигането на темата в европейския дневен ред; ● Местните власти и училищата да преразгледат подхода си към кибертормоза, за да бъде осигурена на децата и младите хора защитата и подкрепата, която заслужават; ● Гражданите се призовават да подкрепят Големия поход и да поемат лична отговорност да съобщават за кибертормоз, когато стават свидетели на такова поведение онлайн. Днешното проучване представя предварителни резултати. BeatBullying призовава европейските граждани да участват в него и да изразят мнението си на http://archive.beatbullying.org/BigMarchSurvey.html, както и да покажат подкрепата си като се регистрират и участват в Големия поход. По повод на започването на кампанията Ема-Джейн Крос, изпълнителен директор на BeatBullying поясни: “Предварителните резултати от нашето европейско проучване ни дават информация, че европейските граждани биха искали държавите-членки да работят по-усилено за предотвратяване на тормоза и кибертормоза. Ясно е, че кибертормозът е общоевропейски проблем и имаме нужда от общоевропейско решение. Големият поход дава възможност на всеки да вземе участие в този дебат и да окаже въздействие, за да се направят решителни стъпки в подкрепа на 25-те милиона деца в Европа, чийто живот може да бъде застрашен заради кибертормоз. Призоваваме гражданите, училищата и неправителствените организации в Европа, а също и частните компании, да се присъединят към Големия поход и да помогнат това да се случи”. *Цитираните данни са предварителни резултати от онлайн проучване, осъществено от организацията BeatBullying на базата на 249 респондента на възраст от 7 до 69 години от 22 страни на ЕС. Данните са резултат от отговорите на въпросите “Смятате ли, че държавата прави достатъчно, за да се справи с тормоза в училище и извън него?" с възможни отговори: "Да/Не/Не знам" и на въпроса: „Смятате ли, че държавата прави достатъчно, за да се справи с тормоза онлайн и чрез мобилни телефони?“ с възможни отговори: "Да/Не/Не знам". Проучването се осъществява на четири езика (английски, испански, френски и немски език). Окончателните резултати ще бъдат публикувани през месец март 2014 г.