Обучение на жени-лидери

По проект “Четириизмерно женско овластяване” ще се проведе обучение на местни жени-лидери. Обучението ще се проведе в залата на Община Карлово и е за всички жени-общински съветници, жени на ръководни постове в Общинската администрация, и жени- управители на фирми и културни учреждения. Обучението цели овластяване на жените и насърчаване участието им в процесите на взимане на решения. Обучител ще бъде г-жа Таня Кметова- изпълнителен директор на Центъра за изследвания и политики за жените-София,а проектът е финансиран от фондция Анна Линд” и е на местното сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” . След обучението ще се проведе местно проучване за участието на жените в местната политика и процесите на вземане на решения. Проектът е двустранен и се изпълнява с партньори в Египет, като в периода 6-9 март 2014г. Карлово ще е домакин на Дни на Арабската култура и ролата на жената в нея.