СВОБОДНИ МЕСТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

Младежки информационен център-Карлово отбеляза стотния международен проект, по който от 2007 до 2013г. над 600 младежи са имали възможност да посетят различни европейски страни и да общуват с други младежи по различни теми. Проектите се реализират от СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”, което сдружение изгради и младежкия център в партньорство с Община Карлово.
Само миналия месец 30 младежи участваха в проекти в Швеция и Англия, а в момента група от 15 младежи и двама ръководители са на проект в гр. Леборк, Полша.През август още 4 младежи и един ръководител заминават на младежки обмен в Унгария.
За периода септември- октомври има следните нови проектни предложения, които са отворени за всички младежи над 18г. с добро владеене на английски език, който е основния работен език на тези проекти:
1. 6-14 септември 2013 – обучителен курс в гр. Брезице, Словения – 4 участника
2. 20-27 септември 2013 – младежки обмен в гр. Касерта, Италия – 6 участника
29 Септември -1 октомври – обучителен курс в гр Йорк, Англия – 2 участника
8-15 октомври 2013 – обучителен курс в гр. Глостър, Англия – 3 участника
20-26 октомври – обучителен курс в гр. Йорк, Англия – 3 участника
Проектите се реализират по програма “Младежта в действие” и покриват на 70 % пътните разходи и на 100% разходите за настаняване и хран